ABOUT      FIA      FIM      CE-A      CE-D      COMPACT      OTHER      SEARCH     
Last updated is: RWD @ Doorslammers 2024                                                                                                                                                                                 This database contains: 1529 events, 2985 drivers & 29756 result posts...                                                                                                                                                                                 Next event is: FHRA Kiihdytysajon testipäivä at Motopark   and   RDRC - round 1 at Bykovo   and   Mälardalen Open #17 at Kjula   and   FHRA Kiihdytysajon SM 1 at Motopark   and   The Main Event at SantaPod
 
Driver search:

 
Search drivers by country:

            
            
            
        
Search track by country:

            
            
         
Search race by year:

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985

1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966

Drivers of Finland:
»    Timo Aartomaa
»    Matti Ahokas
»    Heikki Ahonen
»    Janne Ahonen
»    Janne Ahtiainen
»    Juha Airio
»    Pasi Alakunnas
»    Ari Autio
»    Jyrki Autio
»    Mats Björklund
»    Jani Blom
»    Tami Brander
»    Hans Dahlbacka
»    Jan Danielsson
»    Mika Eloranta
»    Timo Erhomäki
»    Per-Olof Eriksson
»    Kari Eskelinen
»    Mikael Falkstedt
»    Hannu Flink
»    Henry Forsgren
»    Jani Forsgren
»    Fredrik Fredlund
»    Jouko Gustafsson
»    Tommi Haapanen
»    Ville Haga
»    Jari Halinen
»    Jani Hautakoski
»    Hannu Hellman
»    Kim Hilander
»    Juha Hillman
»    Pasi Hirvasoja
»    Markku Hirviniitty
»    Mariann Holm
»    Mikael Holmström
»    Antti Horto
»    Harri Horto
»    Kari Hult
»    Ulf Hultholm
»    Marko Huttunen
»    Mika Hyvärinen
»    Henri Hälikkä
»    Arto Höylä
»    Jari Jaakkola
»    Pauli Junttila
»    Juha Kajo
»    Gösta Kalen
»    Sami Kallio
»    Teri Kalliokoski
»    Hannu Kalliomäki
»    Petri Kalttonen
»    Jyri Kangasvieri
»    Matti Kauppila
»    Samu Kemppainen
»    Teemu Kettula
»    Torsti Kettula
»    Erkki Kettunen
»    Jukka Kettunen
»    Eero Kilpeläinen
»    Matti Kivilahti
»    Pauli Kivimäki
»    Antti Kivinummi
»    Eero Knihtila
»    Mika Knuuttila
»    Kalle Koivumäki
»    Henri Kolehmainen
»    Kristo Korpela
»    Timo Korpela
»    Esko Koskela
»    Juha Koskela
»    Ari Koskinen
»    Janne Koskinen
»    Olli Koskinen
»    Risto Koskinen
»    Ari Kosonen
»    Hannu Kuitunen
»    Pauli Kuki
»    Aki Kulmala
»    Hilkka Kulmala
»    Jani Kumpulainen
»    Jukka Kuuru
»    Juha Kuusirati
»    Jarmo Kuutniemi
»    Jukka Köykkä
»    Jere Laaksonen
»    Timo Lahti
»    Tomi Laine
»    Lasse Lainekivi
»    Aku Lantto
»    Marko Lantto
»    Robert Lappalainen
»    Kari Latvala
»    Jaakko Lauhasmaa
»    Tero Laukkanen
»    Jyrki Laune
»    Marko Laurell
»    Timo Lehtimäki
»    Juha-Pekka Lehto
»    Juha Lehtomaki
»    Kaapo Lehtonen
»    Marko Leivo
»    Lasse Leponiemi
»    Juha Leppänen
»    Marko Leppänen
»    Miikka Leskinen
»    Petteri Liimatainen
»    Risto Liimatainen
»    Ida Lindqvist
»    Jani Lindqvist
»    Jani Linvall
»    Vesa Lipponen
»    Tommy Lundström
»    Lassi Luoma
»    Petri Maatta
»    Veli Malin
»    Jari Malinen
»    Peter Malvikko
»    Petri Matsson
»    Jaakko Miettinen
»    Jari Myllykoski
»    Hannu Mylläri
»    Ismo Mäenpää
»    Anita Mäkelä
»    Toivo Mäkelä
»    Timo Mäkinen
»    Asko Määttä
»    Jouni Naasko
»    Kaj-Erik Nieminen
»    Lasse Niskavaara
»    Jarmo Nyberg
»    Kristian Nyström
»    Leena Nytröm
»    Ari Näkkilä
»    Kari Nätkin
»    Johnny Oksa
»    Juha Ollikainen
»    Jukka Ora
»    Ville Ortila
»    Risto Outavaara
»    Timo Paakkunainen
»    Merja Paaso
»    Tomi Paavola
»    Petri Paljakka
»    Sampsa Palos
»    Jari Parén
»    Kari Parikka
»    Pekka Parikka
»    Petri Paukkuri
»    Raimo Peltola
»    Pekka Penttilä
»    Jorma Petra
»    Harri Piensalmi
»    Ari Pietilä
»    Marko Pihlajamaa
»    Markku Poikajärvi
»    Risto Poutiainen
»    Kimmo Pulakka
»    Antti Pulkkinen
»    Juusto Pykalisto
»    Toni Pykäläinen
»    Tomi Pöntinen
»    Kari Raajala
»    Harry Raikkonen
»    Esko Raisvuo
»    Juha Raitakari
»    Mikko Rajaniemi
»    Jukka Rangell
»    Pekka Rantanen
»    Jere Rantaniemi
»    Seppo Raussi
»    Kari Rautanen
»    Vesa Rautio
»    Jarmo Roivas
»    Rikard Rosenholm
»    Vesa Ruhanen
»    Jukka Räsänen
»    Sami Saapola
»    Seppo Saapola
»    Jari Saarela
»    Kimmo Saarinen
»    Mikko Saarinen
»    Laura Saksa
»    Elmeri Salakari
»    Jaakko Salakari
»    Reino Sallinen
»    Ville Salonen
»    Ilkka Salovaara
»    Arto Sandberg
»    Jyrki Sandberg
»    Hannu Santala
»    Jukka-Pekka Santikko
»    Kai Sarlin
»    Mika Saroma
»    Timo Savolainen
»    Kai Selkämaa
»    Mikko Siironen
»    Tuomas Siivola
»    Perttu Sikanen
»    Mikael Silfenius
»    Riku Silver
»    Anders Smeds
»    Jari Soini
»    Jari Sokura
»    Toni Soukas
»    Tomi Stamblewski
»    Jari Suhonen
»    Rickard Sundblom
»    Carl-Mikael Sundman
»    Marcus Sundsten
»    Jani Svensberg
»    Kotten Tallgren
»    Antti Tervonen
»    Juha Tiiva
»    Risto Toikkanen
»    Kari Tonteri
»    Erik Tuominen
»    Tero Tupala
»    Janne Uskali
»    Pertti Vainio
»    Antti Vaittinen
»    Jari Vare
»    Jarmo Vellamo
»    Miia-Maria Vepsäläinen
»    Janne Vihreäsaari
»    Roope Vihräsaari
»    Timo Viikki
»    Risto Virtala
»    Ahti Virtanen
»    Tapio Virtanen
»    Juha Vuorio
»    Keijo Välimäki
»    Juho Yijälä-Räty
»    Jari Ylikojola
»    Ida Zetterström
»    Timo Äikää
 
Powered by: PKS

DRDB.EU © 2010-2024